عنوان‌های مهم مطبوعات روز دوشنبه ایتالیا

*** کوریره دلاسرا
- ‪ ۳۳۹‬مورد آتش سوزی دیگر در ایتالیا به ثبت رسید
- یونان در آتش می‌سوزد ، گنجینه‌های المپیک در خطر قرار دارند - توپ‌های فوتبال آمریکا در افغانستان ، توهین به اسلام
- رایانه‌های آینده ،اندازه یک توستر نان خواهند بود

*** لارپوبلیکا
- بن لادن اینگونه در سال ‪ ۲۰۰۴‬از آمریکا فرار کرد
- تهدید رهبر حزب پیوند شمال مبنی بر عدم پرداخت مالیات
- افزایش قیمت‌ها در پاییز
- مالکی : آمریکا و فرانسه به عراق احترام بگذارند
- انتقاد وزیر خارجه فرانسه : نخست وزیر عراق باید عوض شود
- پاپ : تنها مسیحی بودن ، درها را بر روی بهشت نمی‌گشاید

*** ایل سوله
- افزایش کنترل‌ها علیه فرار مالیاتی در ایتالیا
- قانون مبارزه علیه کار سیاه از شنبه گذشته اجرایی شد