مشمولان متولد ‪ ۱۳۵۵‬تا پایان ‪ ۱۳۶۷‬بار دیگر به خدمت فراخوانده

سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی روز سه‌شنبه باانتشار اطلاعیه‌ای برای دومین بار در دو ماه گذشته، مشمولان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم متولد سال ‪ ۱۳۵۵‬تا پایان سال ‪ ۱۳۶۷‬را به خدمت فراخوانده است.

به گزارش روز شنبه خبرنگار ایرنا به نقل از این اطلاعیه، تمامی مشمولان دیپلمه غایب و غیرغایب در تهران که زمان اعزام آنها در برگه‌های اعزام به خدمت، تیر ماه سال ‪ ۱۳۸۶‬قید شده، باید در ساعت ‪ ۶/۳۰‬صبح روز دوشنبه ‪۱۸‬ شهریور به مرکز وظیفه عمومی تهران بزرگ واقع در میدان سپاه مراجعه کنند.

تمامی مشمولان عادی (زیر دیپلم) غایب و غیرغایب در تهران نیز باید در ساعت شش و ‪ ۳۰‬دقیقه صبح روز سه‌شنبه ‪ ۱۹‬شهریور ماه به مرکز وظیفه عمومی تهران بزرگ واقع در میدان سپاه مراجعه کنند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

براساس این اطلاعیه، تمامی مشمولان دیپلمه غایب و غیر غایب ساکن شهرستان- ها که زمان اعزام به خدمت آنان تیر ماه سال ‪ ۱۳۸۶‬تعیین شده، باید در ساعت ‪ ۶/۳۰‬صبح روز دوشنبه ‪ ۱۸‬شهریورماه و تمامی مشمولان عادی (زیر دیپلم) غایب و غیرغایب مقیم شهرستان‌ها هم باید در ساعت ‪ ۶/۳۰‬صبح روز سه‌شنبه ‪ ۱۹‬شهریور ماه برای خدمت به معاونت وظیفه عمومی در مرکز استان مربوط مراجعه کنند.

سازمان وظیفه عمومی ناجا در تیر ماه امسال نیز با صدور اطلاعیه‌ای این گروه از مشمولان را به خدمت وظیفه فراخوانده بود.