سالن‌های ورزشی با قابلیت امدادرسانی درشرایط بحرانی در زنجان

دبیر ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه‌ی استان زنجان، گفت: چهار سالن ورزشی باقابلیت امدادرسانی درشرایط بحرانی به‌خصوص درمواقع وقوع حوادث غیرمترقبه در این استان احداث می‌شود.

" سعید عباسی" روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اضافه کرد: این سالن‌ها با هماهنگی شهرداری و امور عمرانی استانداری و تامین ‪۵۰‬درصد هزینه موردنیاز درشهرهای زنجان، ابهر، قیدار و آب‌بر ساخته خواهد شد.

وی اعتبار برآور شده جهت ساخت هریک از این سالن‌های ورزشی را ‪ ۲۵‬میلیارد ریال ذکرکرد و گفت: مبلغ ‪ ۱۲‬میلیارد ریال به‌حساب شهرداری‌های ابهر و زنجان جهت آغاز عملیات اجرایی سالن‌های ورزشی چندمنظوره واریز شده است.

عباسی یادآورشد: اعتبار طرح‌های مربوط به‌ساخت این سالن‌ها درشهرهای قیدار و آب‌بر نیز از طریق سازمان تربیت‌بدنی و یا از محل اعتبارات استانی تامین خواهد شد.