شاخص سهام در بازار بورس کویت افزایش یافت
شاخص سهام در بازار بورس اوراق بهادار کویت در پایان معاملات روز سه‌شنبه ‪ ۵۳/۷‬واحد افزایش یافت.

گزارشهای دریافتی از بازار بورس سهام کویت حاکی است با این افزایش شاخص کل سهام در این بازار به ‪ ۱۲۷۶۲/۸‬واحد رسید .

در معاملات روز جاری در این بازار تعداد ‪ ۴۹۱‬میلیون سهم در قالب ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۵۵۲‬معامله میان خریداران و فروشندگان سهام داد و ستد شد .

این تعداد سهام مبلغ ‪ ۱۷۷‬میلیون دینار کویتی ( حدود ‪ ۶۰۲‬میلیون دلار) ارزش داشت.