المپیاد ایرانیان/ تهران قهرمان شمشیربازی تیمی مردان در اسلحه

رقابتهای تیمی شمشیربازی مردان المپیاد ورزشی ایرانیان در اسلحه سابر که در سالن ورزشی جهان پهلوان امامعلی حبیبی قائمشهر برگزار می‌شد روز سه شنبه با قهرمانی تیم تهران به پایان رسید.


شمشیربازان یزدی در این رقابتها مقام دوم را به دست آوردند و تیمهای کرمانشاه و اصفهان بطور مشترک بر سکوی سوم قرار گرفتند.

دبیر فدراسیون شمشیربازی ایران و مسئول برگزاری این رقابتها به ایرنا گفت : در مجموع رقابتهای این دوره شمشیربازی ‪ ۲۱۶‬ورزشکار از ‪ ۱۸‬استان کشور با هم به رقابت پرداختند.

علیرضا پور سلیمانی افزود: در رقابتهای تیمی اسلحه سابر ‪ ۱۴‬بازی برگزار شد.

رقابتهای شمشیربازی مردان المپیاد ایرانیان از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬شهریور ماه با حضور ورزشکاران ‪ ۱۸‬استان کشور در سالن ورزشی جهان پهلوان حبیبی قائمشهر برگزار می‌شود و تاکنون برترین‌ها در دو اسلحه اپه و سابر در بخش انفرادی و تیمی شناخته شده‌اند.