۱۲‬عنوان استاندارد برای تجهیزات آبیاری تحت فشار تصویب شد

با تلاش محققان پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی ‪ ۱۲‬عنوان استاندارد ملی جدید برای اجزاء و تجهیزات آبیاری تحت فشار تدوین شد.

این استانداردها که در اجلاس ملی خودرو و نیرو محرکه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب رسید، به زودی منتشر شده و در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایرنا، به نقل از روابط عمومی پژوهشکده توسعه تکنولوژی، دربخش ماشین‌های کشاورزی و تجهیزات آبیاری، ‪ ۱۰‬عنوان استاندارد ملی جدید به تصویب رسیده است که لوله‌های پلی اتیلن مورد استفاده در لوله‌های آبده آبیاری، حساسیت در برابر ترک خوردگی براثر تنش محیطی ناشی از اتصالات نوع فرو رونده، روش آزمون و الزامات ، اتصالات مکانیکی مورد استفاده در لوله های پلی اتیلن فشارقوی و صافی‌های آبیاری خرد از جمله این استاندارها است.

همچنین در این بخش ، استانداردهای " نمادهای گرافیکی برای سامانه‌های آبیاری تحت فشار، لوله‌های آلومینیومی، تزریق‌کننده های مایعات افزودنی با اختلاف فشار از نوع ونتوری، آبپاش‌ها قسمت اول شامل اصطلاحات و تعاریف و طبقه بندی ، آبپاش‌ها قسمت سوم شامل مشخصه‌های توزیع و روش‌های آزمون، پست کمربندی پلاستیکی لوله‌های پلی اتیلن تحت فشار و قطره چکان‌ها و لوله‌های قطره چکان دار- ویژگی و روش آزمون تدوین و به تصویب رسیده است.

در بخش ماشین‌های کشاورزی و تجهیزات پاشش، رویه اندازه‌گیری نرخ سایش نازل پاشنده و در بخش ماشین‌های کشاورزی و آبفشان متحرک، مشخصات عملکرد و روش‌های آزمون میدانی و آزمایشگاهی دو عنوان از استانداردهای ملی است که به تصویب رسیده است.

گفتنی است با احتساب استانداردهای فوق، تاکنون ‪ ۳۲‬عنوان استاندارد ملی در زمینه آبیاری تحت فشار در پژوهشکده توسعه تکنولوژی تدوین و به تصویب رسیده است.