مرده ای که طی 20 سال گذشته زنده بوده است

 ‪دوشنبه، ۱۱ تیر ۱۳۸۶

یک کشاورز مصری از استانداری استان البحیره خواست نامش را از فهرست مردگان حذف کند.
به گزارش پایگاه اینترنتی الرایه، خلیل عبدالهادی 35 ساله با مراجعه به دفتر اداره متوفیات این استان، ضمن ارائه شکایتی مدعی شد نام وی از 20 سال پیش تاکنون در فهرست مردگان ثبت شده است.
عبدالهادی افزود: من زنده ام و 6 فرزند و کارت شناسایی ملی دارم.