سر دبیر جدید وبلاگ
از چند روز دیگر یک فرد با سابقه در ساخت چند سایت برای چند اداره بزرگ با همکاری من برای بهبود بخشیدن به وبلاگ شروع به کار می کنیم