X
تبلیغات
رایتل
اطلاعات مفید و جامع
  
 این وبلاگ با نظارت وبلاگ saeedetelaity.mihanblog.com یعنی وبلاگی با اطلاعات مفید مفید شروع به کار کرده
 
آرشیو
موضوع بندی
 
6 تیر 1386
بخش پذیری اعداد

بخش پذیری اعداد

 

اعدادی بر 2 بخش پذیر اند که زوج باشند .

 

          54862150 -  2000 -10 -25845690 111111110            مثل:

 

اعدادی بر 3 بخش پذیر اند که مجموع ارقام آن عدد برابر با مضارب ( ضرب 3 در اعداد 1 ،2 ، 3 ، ... ) سه باشند .

                      9 25641 81 -120 6985423002              مثل:

 

اعدادی بر 4 بخش پذیر اند که دو رقم آخر آنها بر 4 تقسیم شده و باقیمانده شان صفر شود .

 

               251441548 -48 960 5032 -21144                مثل:

 

اعدادی بر 5 بخش پذیر اند که آخرین رقم آن ها صفر یا پنج باشند .

 

        5564421 -600 -25479785 -15 - 10                     مثل:

 

اعدادی بر 6 بخش پذیر اند که هم بر 2 و هم بر3 بخش پذیر باشند .

 

12 -24 -156 - 66540 - 66450                                        مثل:

 

 

                                                                                                                          

 


 
6 تیر 1386
انواع خط

انواع خط

 

پاره خط : به خطی که دو طرف آن بسته باشد. 

پاره خط

 

نیم خط : به خطی که یک طرف آن بسته باشد و طرف دیگر ادامه پیدا کند .

نیم خط

 

خط راست : به خطی گفته می شود که در یک امتداد و یک راستا باشد مانند خط کشی برای اندازه گیری یک ضلع مربع.

 

خط شکسته :  به خطی که صاف و مانند خط راست نیست بلکه مانند یک مربع گوشه هایی دارد

این نوع خط به دو حالت است که عبارت است از : خط شکسته ی باز مانند دو خــــط که همدیگر را قـــــطع ولی از هم نگذرند و خط شکسته ی بسته مانند مربع، مثلث ، مستطیل ، لوزی  .

 خط شکسته

خط خمیده : خطی است که مانند خط شکسته می مانند ولی با این تفاوت که گوشه ای در کار نمی باشد .

این نوع خط نیز به دو حالت است که عبارت است از : خط خـــــــــــــــمیده ی باز مانند : حرف c   در الفبای انگلیسی یا عدد هشت که اگر شکل شکسته ی بالای آن خمیده باشد خط خمیده ی باز است و خط خمیده ی بسته مانند : یک دایره یا یک بیضی.

 

خط خمیده

خطوط متقاطع : به دو خط که به هر یک از شکل های بالا باشد ولی همدیگر را قطع و از هم بگذرند مانند: ضربدر .

 

خطوط عمود : به دو خط راست که همدیگر را قطع و محل برخورد آنها یک زاویه ی 90 درجه را درست کند برای فهمیدن این تعریف یک مربع یا یک مستطیل بکشید و شکل گوشه های آن را مشاهده کنید که آن گوشه را زاویه 90 و رابطه ی آن دو خط همان گوشه را با هم را عمود نامیده .

 

 خط عمود

خط تقارن : خط تقارن همان محل تا خوردگی است که دو نیمه کاملاً بر هم منطبق بوده و مساوی هم باشند .

 

خط تقارن

 


 
6 تیر 1386
اعداد

اعداد

 

 

                      

اعداد طبیعی : اعدادی که از یک شروع شده و تا بی نهایت رفته و نماد این مدل از اعداد را با N   که مخفف Natural  می باشد و کلمه ای انگلیسی است .

                                                                                                    { ... ، 5 ،4 ، 3 ، 2، 1}N =

 

اعداد صحیح :  اعدادی هستند که از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت ادامه دارد و با حرف Z   مخفف Zahlen    بوده و کلمه ای آلمانی است .

                                                                    { ... ،3 ،2 ،1 ،0 ، 1- ،2- ،3- ، ... } Z =

                                                            

اعداد اعشاری : اعدادی که دارای اعشار یا ممیز بوده .

                                                                                                     

                                                                 {... ، 3/14 ، 25/129 ، 57514/5  }

 

اعداد حسابی : اعدادی هستند که از صفر شروع و تا بی نهایت ادامه دارند .    

 

                                                           { ... ،3 ،2 ،1 ، 0 } W =       

 

اعداد حقیقی : اعدادی که شامل تمام اعداد حسابی و گنگ و گویا و حسابی و اعشاری و طبیعی و... باشد را اعداد حقیقی گویند و آن را با نماد ( R   ) نشان داده .  

 

اعداد گویا :  هر عددی را که بتوان به صورت کسری نوشت  عدد گویا گویند  که آن را با Q   مخفف Quotient بوده که هر عدد صحیح یک عدد گویا است .

 

 

اعداد گنگ : مجموعی از اعداد که رادیکالی بوده و جزر کاملی نداشته یا اعداد اعشاری ادامه دار  که آن ها را با حرف (   َ Q  ) نشان می دهند  .

 

 

                       


 
6 تیر 1386
توان

توان

 

      9

2

  8

2

  7 

2

  6

2

  5 

2

 4 

2

 3

2

  2

2

  1

2

  0

2

512

256

128

64

32

16

8

4

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     9

3

  8  

3

  7 

3

  6

3

  5

3

 4

3

 3

3

 2 

3

  1

3

   0

3

19683

6561

2186

729

243

81

27

9

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     9

4

  8

4

   7   

4

   6

4

    5

4

  4

4

 3

4

  2

4

   1

4

  0

4

262144

65536

16384

4096

1024

256

64

16

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     9

5

   8

5

    7

5

   6

5

    5

5

  4

5

  3

5

   2 

5

   1

5

  0 

5

1953125

390625

78125

15625

3125

625

125

25

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   9

6

    8

6

   7

6

   6

6

   5

6

 4

6

 3

6

   2

6

   1

6

   0

6

10077696

1679616

279936

46656

7776

1296

216

36

6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   9

7

   8

7

  7

7

  6

7

  5

7

 4

7

 3

7

   2

7

   1

7

   0

7

40353607

5764801

823543

117649

16807

2401

343

49

7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     9

8

   8

8

   7

8

  6

8

   5

8

   4

8

   3

8

  2

8

   1

8

    0

8

134217728

16777216

2097152

262144

32768

4096

512

64

8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      9

9

    8

9

    7

9

   6

9

   5

9

   4

9

  3

9

   2

9

   1

9

   0

9

387420489

43046721

4782969

531441

59049

6561

729

81

9

1

 


<<    1       ...       16       17       18       19       20   
برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 2488018


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
 
 

Powered by WebGozar

JavaScript Codes JavaScript Codes
X
تبلیغات
رایتل

JavaScript Codes

etaliatmofid.blogsky.com

New Page 2
X
تبلیغات
رایتل